Flux i Redux

Ten wpis jest 24 częścią z 39 w kursie React.js
wp-content/uploads/2017/10/React_logo_wordmark-300x101-1-e1508612391308.png
 1. Wprowadzenie do kursu React.js od podstaw
 2. Poznaj React.js
 3. Pierwszy komponent w React.js
 4. Props czyli atrybuty w React.js
 5. Podział na komponenty w React.js
 6. Klasy jako komponenty React.js
 7. Interakcja z komponentami React.js
 8. Stan komponentów React.js
 9. State w React.js 2
 10. Metody cyklu życia komponentu w React.js
 11. React.js w przykładach: filtrowanie statycznej listy
 12. Tworzenie aplikacji React.js dzięki create-react-app
 13. React.js na GitHub Pages dzięki create-react-app
 14. Testowanie aplikacji React.js — podstawy Enzyme
 15. Testowanie React.js w Enzyme — props, state i interakcje
 16. Poprawne bindowanie funkcji w React.js
 17. Odpowiadam na pytania: Babel, ECMAScript, destrukturyzacja, onClick, className
 18. Komunikacja pomiędzy komponentami w React.js
 19. Komunikacja z API w React.js
 20. Formularze w React.js — kontrolowane komponenty
 21. Formularze w React.js — niekontrolowane komponenty
 22. Odpowiadam na pytania: props, nawiasy klamrowe, funkcje vs klasy, import react
 23. TDD w React.js z pomocą react-testing-library
 24. Flux i Redux
 25. React + Redux — kurs: wprowadzenie i podstawy
 26. React + Redux — filtrowanie listy, proste selektory
 27. Projektowanie komponentów: Presentational & Container Components
 28. Asynchroniczność w Redux: redux-thunk
 29. Kiedy używać state, a kiedy Redux?
 30. Nowe metody cyklu życia: getDerivedStateFromProps i getSnapshotBeforeUpdate
 31. Leniwe ładowanie komponentów w React dzięki import
 32. Higher Order Reducers — Redux i powtarzanie kodu
 33. React Hooks — wprowadzenie i motywacja
 34. React Hooks: useState, czyli stan w komponentach funkcyjnych
 35. React Hooks: useState — wiele stanów, callbacki i inne niuanse
 36. React Hooks: useEffect — efekty uboczne w komponencie
 37. React Hooks a żądania do API
 38. useReducer — przenoszenie logiki poza komponent
 39. useMemo, useCallback, czyli rozwiązanie problemów ze zmieniającymi się propsami

Na codzień korzystam z Redux razem z React. Dawniej używałem też własnej implementacji architektury Flux razem z AngularJS. Postanowiłem napisać o tym koncepcie coś więcej — bo jest to bez wątpienia bardzo ciekawe! Jednokierunkowy przepływ danych, akcje, dispatcher, action creator, reducer… to wszystko w tym wpisie 🙂 A do tego klarowne, praktyczne przykłady!

Gdy opisywałem sposoby komunikacji pomiędzy kontrolerami w AngularJS, poniekąd celowo pominąłem pewną alternatywę, która zyskuje ostatnio sporą popularność: Architekturę Flux. Nie wspominałem o Fluksie głównie ze względu na to, że to koncept trochę szerszy niż prosta komunikacja pomiędzy elementami aplikacji o jakiej traktował tamten wpis.

Flux

Flux to angielskie słowo oznaczające strumień lub przepływ. Jest to też nazwa biblioteki architektury aplikacji zaproponowanej przez Facebooka. Gigant twierdzi zresztą, że używa Fluksa do budowania swoich aplikacji, a sam koncept stał się ostatnio niezwykle popularny. Podstawą Fluksa jest jeden wzorzec projektowy i jedno proste założenie, dlatego można zacząc z niego korzystać z niezwykłą wręcz łatwością, bez konieczności instalowania dodatkowych bibliotek czy frameworków. Poznaj Flux i Redux w dwa dni na naszym szkoleniu!

CQRS

Flux opiera się o stary, dobry wzorzec projektowy CQRS. Skrótowiec rozwija się do Command Query Responsibility Segregation, czyli w luźnym tłumaczeniu rozdzielenie zapytań od rozkazów. Wzorzec ten został pierwszy raz opisany przez Bertranda Meyera i spopularyzowany przez Grega Younga, i zasadniczo opiera się o pomysł, aby rozdzielić od siebie fragmenty modelu odpowiedzialne za pobieranie informacji od tych odpowiedzialnych za ich modyfikację.

Dlaczego ma to sens? Jednym z często powtarzanych przykładów jest różnica w częstotliwości odczytywania i zapisywania czegoś przez użytkowników w aplikacji. Wyobraź sobie portal społecznościowy, na którym każdy może czytać posty innych oraz samemu wrzucać nowe ciekawostki ze swojego życia. Zgodnie z zasadą Pareta, nie pomylisz się bardzo jeśli założysz, że 80% postów pochodzi od 20% użytkowników. Innymi słowy tylko 20% użytkowników coś pisze, a reszta prawie wyłącznie czyta.

Na tej podstawie warto zadać pytanie: Czy sensownie jest, aby fragmenty aplikacji odpowiedzialne za pisanie i za czytanie były połączone i skalowane w tym samym stopniu? Prawdopodobnie nie i prawdopodobnie w analogiczny sposób zasadę Pareta można zastosować z powodzeniem do dowolnej aplikacji internetowej. Jednym z założeń wzorca CQRS jest rozwiązanie tego problemu. Warto też jednak pamiętać, że stosowanie CQRS nie zawsze ma sens – Martin Fowler pisze więcej na ten temat na swoim blogu.

Podstawy Flux

Architektura Flux przewiduje istnienie trzech głównych części1:

 • Dispatcher – odpowiedzialny jest za odbieranie akcji i rozsyłanie ich do odpowiednich Store’ów
 • Store – odpowiadają za przechowywanie informacji
 • View – widok, źródło akcji

Dodatkowym założeniem obowiązującym we Fluksie jest to, że informacje przepływają tylko w jednym, zawsze tym samym kierunku. Flux rezygnuje z MVC na rzecz jednokierunkowego przepływu danych (unidirectional data flow). Istotna jest tutaj całkowita enkapsulacja Store’ów – z zewnątrz można przy pomocy odpowiedniej metody jedynie odczytać zawartość Store’a, niemożliwa jest jednak jego modyfikacja. Wszelkie zmiany jego zawartości zachodzą poprzez przesłanie odpowiedniej akcji przez Dispatcher. I w ten sposób jasny staje się przepływ informacji2:

Architektura Flux

Tak to wygląda koncepcyjnie. Więcej na ten temat można poczytać na stronie Fluksa. Jest to tylko architektura, a więc implementacja tego pomysłu może być w zasadzie dowolna (np. Redux czy MobX). Facebook udostępnia co prawda swoją bibliotekę Dispatcher.js, ale nie trzeba z niej wcale korzystać. Implementacji Fluksa jest sporo, ostatni raz gdy sprawdzałem było ich chyba tuzin, niekompletną listę można znaleźć tutaj. O Fluksie szerzej opowiadał na Gdańskim meet.js Łukasz Kużyński. Dalej chciałbym powiedzieć o całkowicie alternatywnej implementacji Fluksa – Redux.

Redux

Redux jest implementacją architektury Flux, do której dodano nieco programowania funkcyjnego i skorzystano ze wzorca Event Sourcing. Na stronie Reduksa podane są trzy główne zasady, o której opiera się cała filozofia tej biblioteki:

Kurs Flux i Redux
Logo Redux

Cały stan aplikacji jest przechowywany w drzewie w jednym storze

To założenie sprawia, że rozumowanie na temat stanu aplikacji staje się jeszcze prostsze. Chcesz przesłać stan z serwera do aplikacji lub w drugą stronę? Nie ma najmniejszego problemu, to tylko jeden obiekt. Chcesz zserializować stan i zapisać np. do JSON? Nic prostszego.

Stan jest tylko do odczytu; wszystkie zmiany zachodzą poprzez akcje

Nic nie modyfikuje stanu bezpośrednio. Zamiast tego, wysyłane są akcje, które reprezentują intencje. Wszystkie akcje przechodzą przez centralny punkt i są analizowane jedna po jednej w określonej kolejności (reducer). Dzięki temu nie tylko eliminowane są wszelkie wyścigi, ale też możliwe jest np. zapisywanie zdarzeń w celu łatwiejszego debugowania. Jest to nic innego niż implementacja wzorca Event Sourcing i dzięki temu trywialna stała się implementacja funkcji, które do tej pory były niezwykle skomplikowane: na przykład „cofnij” i „powtórz” – który zresztą jest sztandarowym przykładem Reduksa.

Aby zdefiniować jak akcja wpływa na stan, należy napisać reducer, który jest pure function3

Reducer to funkcja, które przyjmuje poprzedni stan oraz akcję i zwraca zupełnie nowy stan, nie zmieniając przy okazji obiektu reprezentującego stanu poprzedni (nie mutują go). Najczęściej rozpoczyna się od stworzenia jednego reducera, a później, gdy aplikacja się rozrasta, dodaje się kolejne reducery, znajmujące się konkretnymi fragmentami stanu.

Wydaje się proste? No i jest bardzo proste. To w zasadzie wszystko co trzeba wiedzieć o Reduksie! Trzy zasady wraz z przykładami kody można znaleźć w dokumentacji Reduksa. Przejdźmy teraz do konkretów…

Aplikacja z Redux

Najprostszym i powszechnie powielanym przykładem użycia Redux jest stworzenie aplikacji-licznika, której jedynym zadaniem jest reagowanie na kliknięcia w guziki, które zwiększają i zmniejszają licznik wyświetlany na stronie. Łatwizna! Spójrz na kod źródłowy. To, co Cię interesuje to funkcja reducer oraz stworzenie Store’a:

// pure reducer function
function counter(state = 0, action) { 
  switch (action.type) {
    case 'INCREMENT':
      return ++state;
    case 'DECREMENT':
      return --state;
  }
  return state;
}

W pierwszej linijce definiuję, że domyślnie state = 0, gdy ten argument nie będzie zdefiniowany. Może się tak zdarzyć, jeśli jest to stan początkowy i w takim wypadku to reducer powinien wiedzieć jaki jest domyślny stan aplikacji. Przypisuję więc 0, bo to od tej liczby chciałbym zacząć liczyć. Następnie sprawdzam jaka akcja miała miejsce. Zwyczajowo akcje w Reduksie są zwykłymi stringami, więc prosty switch wystarczy. Odpowiednio zwiększam lub zmniejszam licznik i zwracam nowy stan.

const store = Redux.createStore(counter); 
store.subscribe(render); 
render(); 

Następnie tworzę nowy store oraz wywołuję funkcję store.subscribe(render), dzięki której render zostanie automatycznie wywołany zawsze, gdzy store się zmieni. Wewnątrz funkcji render pobieram zaś zawartość store’a i wyświetlam w najprotszy możliwy sposób:

function render() { 
  $$('#result').textContent = store.getState();
}

Ostatecznie podpinam pod zdarzenia click obu przycisków akcje INCREMENTDECREMENT:

store.dispatch({ 
  type: 'INCREMENT'
});

Od teraz po kliknięciu przycisków licznik się zmienia. Zobacz to na własne oczy:

Zobacz Pen xOZWYy – Michał Miszczyszyn (@mmiszy) na CodePen.

Niemutowalny stan

Wspomniałem o tym, że stan zwracany przez reducer musi być całkowicie nowym obiektem – nie można mutować poprzedniego stanu. W prostym przykładzie powyżej nie było problemu, ponieważ stanem była liczba, czyli jeden z typów prostych, które w JavaScripcie przekazywane są przez wartość (kopiowane).

Weź jednak bardziej skomplikowany przykład. Przyjmijmy, że stan nie jest liczbą, lecz obiektem state = {counter: 0}. W takim przypadku musisz zwrócić całkowicie nowy obiekt z powiększonym lub zmniejszonym licznikiem. Z pomocą przychodzi funkcja Object.assign:

function reducer(state = {counter: 0}, action) { 
  switch (action.type) {
    case 'INCREMENT':
      return Object.assign({}, state, {counter: state.counter + 1});
    case 'DECREMENT':
      return Object.assign({}, state, {counter: state.counter - 1});
  }
  return state;
}

Object.assign({}, state) oznacza tyle co „skopiuj pola z obiektu state do nowego pustego obiektu”. Kolejne argumenty przekazywane do tej funkcji powodują dodanie lub nadpisanie odpowiednich pól w obiekcie. Więcej na ten temat można doczytać w artykule Object.assign na MDN. Jest to niezwykle przydatna funkcja, gdy zależy nam na szybkim płytkim skopiowaniu jakiejś struktury danych. Analogiczne rozwiązania dostępne są też w popularnych bibliotekach takich jak lodash albo underscore.

Zobacz Pen dXGmax – Michał Miszczyszyn (@mmiszy) na CodePen.

Podsumowanie

To w zasadzie wszystko, co chciałem dzisiaj napisać. Celowo wydzieliłem posta o Fluksie i Reduksie, bo to architektura bardzo uniwersalna i niezwiązana właściwie z żadnym frameworkiem. Znajomość uniwersalnych wzorców jest zawsze bardziej cenna niż znajomość konkretnych frameworków.

W tym wpisie omówiłem podstawowe założenia architektury Flux oraz jej zalety. Opisałem też jedną przykładową, bardzo popularną implementację o nazwie Redux. Zachęcam do komentowania!

 1. Tłumaczenie Dispatcher jako dyspozytor wydało mi się komiczne, więc pozostanę przy oryginalnych angielskich nazwach.
 2. Obrazek z https://facebook.github.io/flux/docs/overview.html#content
 3. Teoretycznie to określenie funkcjonuje w języku polskim jako „czysta funkcja”, ale nie brzmi to dla mnie dobrze
Nawigacja po kursie:
 1. Wprowadzenie do kursu React.js od podstaw
 2. Poznaj React.js
 3. Pierwszy komponent w React.js
 4. Props czyli atrybuty w React.js
 5. Podział na komponenty w React.js
 6. Klasy jako komponenty React.js
 7. Interakcja z komponentami React.js
 8. Stan komponentów React.js
 9. State w React.js 2
 10. Metody cyklu życia komponentu w React.js
 11. React.js w przykładach: filtrowanie statycznej listy
 12. Tworzenie aplikacji React.js dzięki create-react-app
 13. React.js na GitHub Pages dzięki create-react-app
 14. Testowanie aplikacji React.js — podstawy Enzyme
 15. Testowanie React.js w Enzyme — props, state i interakcje
 16. Poprawne bindowanie funkcji w React.js
 17. Odpowiadam na pytania: Babel, ECMAScript, destrukturyzacja, onClick, className
 18. Komunikacja pomiędzy komponentami w React.js
 19. Komunikacja z API w React.js
 20. Formularze w React.js — kontrolowane komponenty
 21. Formularze w React.js — niekontrolowane komponenty
 22. Odpowiadam na pytania: props, nawiasy klamrowe, funkcje vs klasy, import react
 23. TDD w React.js z pomocą react-testing-library
 24. Flux i Redux
 25. React + Redux — kurs: wprowadzenie i podstawy
 26. React + Redux — filtrowanie listy, proste selektory
 27. Projektowanie komponentów: Presentational & Container Components
 28. Asynchroniczność w Redux: redux-thunk
 29. Kiedy używać state, a kiedy Redux?
 30. Nowe metody cyklu życia: getDerivedStateFromProps i getSnapshotBeforeUpdate
 31. Leniwe ładowanie komponentów w React dzięki import
 32. Higher Order Reducers — Redux i powtarzanie kodu
 33. React Hooks — wprowadzenie i motywacja
 34. React Hooks: useState, czyli stan w komponentach funkcyjnych
 35. React Hooks: useState — wiele stanów, callbacki i inne niuanse
 36. React Hooks: useEffect — efekty uboczne w komponencie
 37. React Hooks a żądania do API
 38. useReducer — przenoszenie logiki poza komponent
 39. useMemo, useCallback, czyli rozwiązanie problemów ze zmieniającymi się propsami