Nowe metody cyklu życia: getDerivedStateFromProps i getSnapshotBeforeUpdate

Ten wpis jest 30 częścią z 41 w kursie React.js
wp-content/uploads/2017/10/React_logo_wordmark-300x101-1-e1508612391308.png
 1. React.js: Wprowadzenie do kursu od podstaw
 2. Poznaj React.js
 3. Pierwszy komponent w React.js
 4. Props czyli atrybuty w React.js
 5. Podział na komponenty w React.js
 6. Klasy jako komponenty React.js
 7. Interakcja z komponentami React.js
 8. Stan komponentów React.js
 9. State w React.js 2
 10. Metody cyklu życia komponentu w React.js
 11. React.js w przykładach: filtrowanie statycznej listy
 12. Tworzenie aplikacji React.js dzięki create-react-app
 13. React.js na GitHub Pages dzięki create-react-app
 14. Testowanie aplikacji React.js — podstawy Enzyme
 15. Testowanie React.js w Enzyme — props, state i interakcje
 16. Poprawne bindowanie funkcji w React.js
 17. Odpowiadam na pytania: Babel, ECMAScript, destrukturyzacja, onClick, className
 18. Komunikacja pomiędzy komponentami w React.js
 19. Komunikacja z API w React.js
 20. Formularze w React.js — kontrolowane komponenty
 21. Formularze w React.js — niekontrolowane komponenty
 22. Odpowiadam na pytania: props, nawiasy klamrowe, funkcje vs klasy, import react
 23. TDD w React.js z pomocą react-testing-library
 24. Flux i Redux: globalny store i jednokierunkowy przepływ danych
 25. React + Redux — kurs: wprowadzenie i podstawy
 26. React + Redux — filtrowanie listy, proste selektory
 27. Projektowanie komponentów: Presentational & Container Components
 28. Asynchroniczność w Redux: redux-thunk
 29. Kiedy używać state, a kiedy Redux?
 30. Nowe metody cyklu życia: getDerivedStateFromProps i getSnapshotBeforeUpdate
 31. Leniwe ładowanie komponentów w React dzięki import
 32. Higher Order Reducers — Redux i powtarzanie kodu
 33. React Hooks — wprowadzenie i motywacja
 34. React Hooks: useState, czyli stan w komponentach funkcyjnych
 35. React Hooks: useState — wiele stanów, callbacki i inne niuanse
 36. React Hooks: useEffect — efekty uboczne w komponencie
 37. React Hooks a żądania do API
 38. useReducer — przenoszenie logiki poza komponent
 39. useMemo, useCallback, czyli rozwiązanie problemów ze zmieniającymi się propsami
 40. Wady React Hooks
 41. React Hooks: Piszemy własne hooki!

Od wersji React 16.3 funkcje componentWillMount, componentWillReceivePropscomponentWillUpdate zostają oznaczone jako deprecated. Pojawiają się też dwie nowe metody cyklu życia: getDerivedStateFromPropsgetSnapshotBeforeUpdate. Co to dla nas oznacza? Do czego one służą? Jak ich używać?

Informacje o pozostałych lifecycle methods w React znajdziesz tutaj:

Metody cyklu życia komponentu w React.js

Co złego w starych metodach?

W React wprowadzony zostaje powoli Async Rendering — czyli asynchroniczne renderowanie aplikacji kawałek po kawałku przez silnik Reacta. Jest to jedna z przyczyn, dla których w React 17 usunięte zostaną 3 metody cyklu życia:

 • componentWillReceiveProps
 • componentWillMount
 • componentWillUpdate

Nawiasem mówiąc, często te funkcje były źle rozumiane i niewłaściwie wykorzystywane:

componentWillReceiveProps

Przykładowo, zamiast dobrej architektury komponentów, Single Responsibility Principle, podziału na komponenty prezentacyjne i kontenery, wiele osób wrzuca kilka odpowiedzialności do jednego komponentu, a na zmiany reaguje przez componentWillReceiveProps. Niedobrze. Ta metoda powinna być wykorzystywana sporadycznie, tylko w rzadkich przypadkach. Często niestety widzę ją w użyciu do obsługi prostego przepływu danych w aplikacji.

componentWillMount

Bardzo powszechnym nieporozumieniem jest używanie tej metody do wykonywania zapytań do API! Wiele osób myśli, że asynchroniczne zapytanie wysłane wewnątrz funkcji componentWillMount zdąży zwrócić dane zanim komponent się wyrenderuje. To jednak całkowite niezrozumienie działania Reacta. Komponent się wyrenderuje niezależnie od tego co zrobisz w componentWillMount, a brak danych, na czas oczekiwania na nie, musisz obsłużyć w render.

Dodatkowo, przy Async Rendering, React nie daje gwarancji, że wywoła tę funkcję tylko raz — może to zrobić wielokrotnie. Ponadto, do samego końca nie wiadomo czy do zamontowania komponentu naprawdę dojdzie — może się bowiem zdarzyć tak, że metoda componentWillMount zostanie wywołana (kilka razy!), a następnie rendering zostanie przerwany (np. użytkownik kliknie „wstecz” w przeglądarce) — i tym sposobem komponent nigdy się nie zamontuje.

componentWillUpdate

Prawdę mówiąc nigdy nie użyłem tej metody. Ale z tego co słyszałem, są osoby, które używały jej do zapisywania na boku stanu w locie w reakcji na zmianę props. Coooo? — powinnaś teraz zapytać. Dokładnie. To nie brzmi jak dobry pomysł.
Inne zastosowania to animacje i przygotowanie na zmiany w DOM.

Co się stanie ze starymi metodami?

Od React 16.3 zostają wprowadzone nowe metody, które docelowo zastąpią stare:

 • UNSAFE_componentWillReceiveProps
 • UNSAFE_componentWillMount
 • UNSAFE_componentWillUpdate

Jednocześnie istnieją też nadal metody z nazwami bez prefiksów — jak dotąd.

Od React 16.x (w bliskiej przyszłości) użycie metod bez prefiksu UNSAFE_ spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia w konsoli.

Od React 17 stare metody zostaną usunięte całkowicie (tylko metody z UNSAFE_ będą dalej działać).

Prefiks UNSAFE_ ma zniechęcać do używania tych funkcji 😉 Mam nadzieję, że skutecznie!

Co zamiast?

Jednocześnie wprowadzone zostają 2 nowe funkcje:

 • getDerivedStateFromProps
 • getSnapshotBeforeUpdate

Mają one zastąpić stare metody i całkowicie pokryć zakres ich użycia. Po kolei:

getDerivedStateFromProps

Jest to metoda statyczna:

class MyComponent extends React.Component {
 static getDerivedStateFromProps(props, state) {
  // ...
 }
}

Jest ona wywoływana po zainstancjonowaniu komponentu, a także po jakiejkolwiek zmianie propsów (technicznie rzecz biorąc zostanie ona wywołana zawsze przy przerenderowaniu rodzica, nawet gdy propsy się nie zmieniają). Dodatkowo, od wersji 16.4, wywoływana jest ona także zawsze przy zmianie state komponentu. Zadaniem tej funkcji jest zwrócić obiekt reprezentujący zmiany w state, albo null jeśli zmiany w state nie są potrzebne.

getSnapshotBeforeUpdate

Ta metoda zostanie wywołana tuż przed przerenderowaniem komponentu. Służy ona do przechowania jakiegoś stanu (snapshota) na czas renderowania. Tenże „snapshot” będzie dostępny jako 3 argument w funkcji componentDidUpdate już po przerenderowaniu:

class MyComponent extends React.Component {
 getSnapshotBeforeUpdate(prevProps, prevState) {
  // ...
 }

 componentDidUpdate(prevProps, prevState, snapshot) {
  // ...
 }
}

Co może być takim snapshotem? Aby Cię nakierować o jakie rzeczy chodzi: Np. pozycja scrolla w Twoim komponencie. Zapisujesz wysokość scrolla, komponent się przerenderowuje (i możliwe, że scroll się przesuwa lub jest gubiony bo zmienia się DOM), a następnie w componentDidUpdate przywracasz pozycję scrolla.

Popularne przypadki użycia

Chciałbym tutaj krótko przedstawić popularne przypadki użycia starych metody i sposoby na zaimplementowanie ich z użyciem nowych.

Zapytania do API; subskrypcje

Wspomniałem, że wiele osób próbuje robić je w componentWillMount z powodu braku zrozumienia działania tej metody. Zamiast tego wykorzystaj componentDidMount. Tak samo wszelkie subskrypcje — i nie zapomnij ich usunąć w componentWillUnmount!

class MyComponent extends React.Component {
 componentDidMount() {
  this.subscription = subscribe(this.onSubscriptionChange);
 }

 componentWillUnmount() {
  this.subscription.cancel(); // !
 }
}

Reagowanie na zmiany propsów

Załóżmy, że zawsze gdy zmieni się konkretny props, chcesz wyświetlić informację o tym użytkownikowi. Często realizowane przez funkcję componentWillReceiveProps. Teraz użyj componentDidUpdate. Początkowo może to nie być 100% intuicyjne, ale kod wszystko rozjaśnia:

class MyComponent extends React.Component {
 componentDidUpdate(prevProps, prevState) {
  if (this.props.notification !== prevProps.notification) {
   displayNotification(this.props.notification);
  }
 }
}

Podobnie zaimplementujesz pobieranie danych z API po zmianie propsów. Sprawdź co się zmieniło i wykonaj zapytanie:

class MyComponent extends React.Component {
 fetchData(id) {
  if (this._asyncRequest) {
   this._asyncRequest.cancel();
  }
  this._asyncRequest = someAsyncRequest(id);
 }

 componentDidUpdate(prevProps, prevState) {
  if (this.props.id !== prevProps.id) {
   this.fetchData(this.props.id);
  }
 }

 componentDidMount() {
  this.fetchData(this.props.id);
 }

 componentWillUnmount() {
  this._asyncRequest.cancel();
 }
}

Zmiana state po zmianie propsów

To właściwie wszystko co robi funkcja getDerivedStateFromProps. Wyobraź sobie komponent, który dostaje listę userów jako props, a wewnątrznie może je jakoś filtrować (na podstawie słowa wpisanego w input — state.search). Po zmianie propsów chcemy zapisać w state przefiltrowanych użytkowników na podstawie obecnie wpisanego filtra:

class MyComponent extends React.Component {
 static getDerivedStateFromProps(props, state) {
  if (props.users !== state.users) {
   return {
    filteredUsers: filterUsers(props.users, state.search),
   };
  }
  return null;
 }
}

Podsumowanie

Mam nadzieję, że pomogłem Ci zaktualizować swoją wiedzę na temat metod cyklu życia w React. Naucz się React z naszymi szkoleniami! Pamiętaj o tym tworząc kolejne komponenty i stopniowo refaktoruj te już istniejące. Jeśli są dobrze napisane to raczej nie będzie z tym problemu. Natomiast jeśli napotkasz gdzieś wspomniane tutaj metody — to zawsze sygnał ostrzegawczy — bardzo możliwe, że z danym komponentem jest coś nie tak 😉

Jeśli chcesz na bieżąco dowiadywać się o kolejnych częściach kursu React.js to koniecznie śledź mnie na Facebooku i zapisz się na newsletter.

Nie wysyłamy spamu, tylko wartościowe informacje. W każdej chwili możesz się wypisać klikając „wypisz się” w stopce maila.

Więcej informacji: reactjs.org/blog/2018/03/27/update-on-async-rendering.html

Nawigacja po kursie:
 1. React.js: Wprowadzenie do kursu od podstaw
 2. Poznaj React.js
 3. Pierwszy komponent w React.js
 4. Props czyli atrybuty w React.js
 5. Podział na komponenty w React.js
 6. Klasy jako komponenty React.js
 7. Interakcja z komponentami React.js
 8. Stan komponentów React.js
 9. State w React.js 2
 10. Metody cyklu życia komponentu w React.js
 11. React.js w przykładach: filtrowanie statycznej listy
 12. Tworzenie aplikacji React.js dzięki create-react-app
 13. React.js na GitHub Pages dzięki create-react-app
 14. Testowanie aplikacji React.js — podstawy Enzyme
 15. Testowanie React.js w Enzyme — props, state i interakcje
 16. Poprawne bindowanie funkcji w React.js
 17. Odpowiadam na pytania: Babel, ECMAScript, destrukturyzacja, onClick, className
 18. Komunikacja pomiędzy komponentami w React.js
 19. Komunikacja z API w React.js
 20. Formularze w React.js — kontrolowane komponenty
 21. Formularze w React.js — niekontrolowane komponenty
 22. Odpowiadam na pytania: props, nawiasy klamrowe, funkcje vs klasy, import react
 23. TDD w React.js z pomocą react-testing-library
 24. Flux i Redux: globalny store i jednokierunkowy przepływ danych
 25. React + Redux — kurs: wprowadzenie i podstawy
 26. React + Redux — filtrowanie listy, proste selektory
 27. Projektowanie komponentów: Presentational & Container Components
 28. Asynchroniczność w Redux: redux-thunk
 29. Kiedy używać state, a kiedy Redux?
 30. Nowe metody cyklu życia: getDerivedStateFromProps i getSnapshotBeforeUpdate
 31. Leniwe ładowanie komponentów w React dzięki import
 32. Higher Order Reducers — Redux i powtarzanie kodu
 33. React Hooks — wprowadzenie i motywacja
 34. React Hooks: useState, czyli stan w komponentach funkcyjnych
 35. React Hooks: useState — wiele stanów, callbacki i inne niuanse
 36. React Hooks: useEffect — efekty uboczne w komponencie
 37. React Hooks a żądania do API
 38. useReducer — przenoszenie logiki poza komponent
 39. useMemo, useCallback, czyli rozwiązanie problemów ze zmieniającymi się propsami
 40. Wady React Hooks
 41. React Hooks: Piszemy własne hooki!

Nie wysyłamy spamu, tylko wartościowe informacje. W każdej chwili możesz się wypisać klikając „wypisz się” w stopce maila.

Subscribe
Powiadom o
guest
5 komentarzy
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Dominik Szczepaniak
2 lat temu

Super wpis, dzięki za wytłumaczenie!
Dzięki też za objaśnienie componentWillMount. Niestety do tej pory sam używałem tej metody nieprawidłowo (tak jak w podanym przykładzie).
Pozdrawiam.

Implantowana
2 lat temu

Fajny wpis, mi się podoba! Jeśli zmienię state w getDerivedStateFromProps, bo zaszły jakieś zmiany w propsach, to komponent znów się wyrenderuje (po zmianie propsów od razu, a potem po zmianie state w getDerivedStateFromProps)? Chodzi mi o to, w jakim momencie komponent się renderuje?

trackback

[…] Nowe metody cyklu życia: getDerivedStateFromProps i getSnapshotBeforeUpdate […]

Back to Top
Zobacz też:
Promises A+
Promise: 9 rzeczy, których nie wiesz na temat Promise

Każdy programista wcześniej czy później ściera się z problemem asynchroniczności. Jest to temat bardzo złożony, nawet w języku jednowątkowym jakim jest JavaScript. Promise jest abstrakcją, która stara się asynchroniczność ukryć...

Zamknij