Komunikacja z API w React.js

Ten wpis jest 19 częścią z 39 w kursie React.js
wp-content/uploads/2017/10/React_logo_wordmark-300x101-1-e1508612391308.png
 1. React.js: Wprowadzenie do kursu od podstaw
 2. Poznaj React.js
 3. Pierwszy komponent w React.js
 4. Props czyli atrybuty w React.js
 5. Podział na komponenty w React.js
 6. Klasy jako komponenty React.js
 7. Interakcja z komponentami React.js
 8. Stan komponentów React.js
 9. State w React.js 2
 10. Metody cyklu życia komponentu w React.js
 11. React.js w przykładach: filtrowanie statycznej listy
 12. Tworzenie aplikacji React.js dzięki create-react-app
 13. React.js na GitHub Pages dzięki create-react-app
 14. Testowanie aplikacji React.js — podstawy Enzyme
 15. Testowanie React.js w Enzyme — props, state i interakcje
 16. Poprawne bindowanie funkcji w React.js
 17. Odpowiadam na pytania: Babel, ECMAScript, destrukturyzacja, onClick, className
 18. Komunikacja pomiędzy komponentami w React.js
 19. Komunikacja z API w React.js
 20. Formularze w React.js — kontrolowane komponenty
 21. Formularze w React.js — niekontrolowane komponenty
 22. Odpowiadam na pytania: props, nawiasy klamrowe, funkcje vs klasy, import react
 23. TDD w React.js z pomocą react-testing-library
 24. Flux i Redux: globalny store i jednokierunkowy przepływ danych
 25. React + Redux — kurs: wprowadzenie i podstawy
 26. React + Redux — filtrowanie listy, proste selektory
 27. Projektowanie komponentów: Presentational & Container Components
 28. Asynchroniczność w Redux: redux-thunk
 29. Kiedy używać state, a kiedy Redux?
 30. Nowe metody cyklu życia: getDerivedStateFromProps i getSnapshotBeforeUpdate
 31. Leniwe ładowanie komponentów w React dzięki import
 32. Higher Order Reducers — Redux i powtarzanie kodu
 33. React Hooks — wprowadzenie i motywacja
 34. React Hooks: useState, czyli stan w komponentach funkcyjnych
 35. React Hooks: useState — wiele stanów, callbacki i inne niuanse
 36. React Hooks: useEffect — efekty uboczne w komponencie
 37. React Hooks a żądania do API
 38. useReducer — przenoszenie logiki poza komponent
 39. useMemo, useCallback, czyli rozwiązanie problemów ze zmieniającymi się propsami

Bardzo często powracającym wątkiem jest pytanie o to, w jaki sposób zaimplementować komunikację z API w React.js. Moja odpowiedź może Cię nieco zaskoczyć: React nie ma nic do tego. Możesz to robić absolutnie dowolnie.

Plan

Rozpatrzę teraz popularny przypadek: W momencie załadowania aplikacji, potrzebuję pobrać jakieś dane z API. Gdy już będą gotowe — chcę je wyświetlić. Brzmi dobrze? Rozbuduję więc swój poprzedni przykład: Znaną i lubianą listę kontaktów 😉

Wracam do kodu stąd:

Podział na komponenty w React.js

Gotowa implementacja z tej części kursu dostępna jest tutaj: github.com/mmiszy/typeofweb-kurs-react/tree/contacts-list-1

Przygotowanie

Nieco zmieniam tamten przykład. Przede wszystkim to komponent App będzie „dostarczycielem” danych do ContactsList. Przekaże tablicę jako props:

export const App = () => {
 return (
  <div>
   <AppHeader />
   <main className="ui main text container">
    <ContactsList contacts={[]} />
   </main>
  </div>
 );
}

Tę tablicę za moment wypełnię danymi z API. Przykładowy obiekt z API wygląda tak:

{
 "gender": "female",
 "name": { "title": "mrs", "first": "célia", "last": "lopez" },
 "location": {
  "street": "3403 rue paul-duvivier",
  "city": "dunkerque",
  "state": "var",
  "postcode": 52018
 },
 "email": "célia.lopez@example.com",
 "login": {
  "username": "purplelion429",
  "password": "spoiled",
  "salt": "nUY17qZz",
  "md5": "2660f36114ad97ebbb38729d1e1ad935",
  "sha1": "14e893bf4d76c2e6bc942846d557acc3c1fa3223",
  "sha256": "d032a528a2da82f5b9ef37d3c3277c9255fef5de73db1e979402c2ee86fe4cf2"
 },
 "dob": "1956-01-28 09:02:34",
 "registered": "2011-05-16 19:04:38",
 "phone": "04-98-07-66-00",
 "cell": "06-33-63-47-98",
 "id": { "name": "INSEE", "value": "256045054319 82" },
 "picture": {
  "large": "https://randomuser.me/api/portraits/women/80.jpg",
  "medium": "https://randomuser.me/api/portraits/med/women/80.jpg",
  "thumbnail": "https://randomuser.me/api/portraits/thumb/women/80.jpg"
 },
 "nat": "FR"
}

Ja chciałbym z tego wyciągnąć:

 • pełne imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • link do avatara
 • coś unikalnego co posłuży za atrybut key (wymagany przy tablicach elementów)

Wymaga to tylko wyjęcia i połączenia niektórych pól:

const avatarUrl = contact.picture.thumbnail;
const { title, first, last } = contact.name;
const name = `${title} ${first} ${last}`.trim();
const phone = contact.phone;
const key = contact.login.username;

Ostatecznie cały komponent:

export class ContactsList extends React.Component {
 contactToContactItem = contact => {
  const avatarUrl = contact.picture.thumbnail;
  const { title, first, last } = contact.name;
  const name = `${title} ${first} ${last}`.trim();
  const phone = contact.phone;
  return <ContactItem key={key} avatarUrl={avatarUrl} name={name} phone={phone} />;
 };

 render() {
  return (
   <ul className="ui relaxed divided list selection">
    {this.props.contacts.map(this.contactToContactItem)}
   </ul>
  );
 }
}

Nic nadzwyczajnego, to wszystko już na pewno widziałaś/eś w poprzednich odcinkach kursu. Idźmy dalej… został tylko jeden komponent, który wyświetla podane informacje:

export const ContactItem = ({ avatarUrl, name, phone }) => {
 return (
  <li className="item">
   <img src={avatarUrl} className="ui mini rounded image" alt="" />
   <div className="content">
    <h4 className="header">{name}</h4>
    <div className="description">{phone}</div>
   </div>
  </li>
 );
};

Uff! To tyle jeśli chodzi o przygotowania.

Pobieranie danych z REST API w React.js

Do sedna! Chcę pobierać listę kontaktów z API randomuser.me. Potrzebne mi będzie jedno żądanie GET. Najprościej zrobić je przy pomocy fetch wbudowanego w przeglądarkę 🙂

Jak wspomniałem wcześniej, dobrym miejscem na wykonanie pytania do API jest funkcja componentDidMount(…). Tam też umieszczę swój kod. Wykonam żądanie, poczekam na odpowiedź, a wynik zapiszę w state. Następnie przekażę to do komponentu ContactsList:

export class App extends React.Component {
 state = {
  contacts: []
 };

 componentDidMount() {
  fetch("https://randomuser.me/api/?format=json&results=10")
   .then(res => res.json())
   .then(json => this.setState({ contacts: json.results }));
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <AppHeader />
    <main className="ui main text container">
     <ContactsList contacts={this.state.contacts} />
    </main>
   </div>
  );
 }
}

Działa!

Spinner na czas ładowania…

No tak, działa, ale jednak efekt nie jest idealny. Początkowo renderuje się zupełnie pusta lista, a dopiero po chwili pojawiają się dane. Zmienię to. Chcę, aby na początku wyświetlał się napis Ładowanie…:

{contacts ? <ContactsList contacts={contacts} /> : 'Ładowanie…'}

Korzystam z faktu, że wyrażenia wewnątrz {} w JSX są wykonywane niemal jak zwykły JavaScript — i mogę tutaj użyć operatora trójoperandowego. W prawdziwej aplikacji zamiast napisu Ładowanie… prawdopodobnie chciałbym dodać jakiś spinner, który zamknąłbym np. w LoadingComponent 🙂

Możemy Cię nauczyć tego wszystkiego szybciej: Poznaj React na szkoleniu z Type of Web!

Podsumowanie

Poznałaś/eś właśnie podstawowy sposób pobierania i wyświetlania danych z REST API w React.js. To nie było takie trudne, prawda? Cały kod: github.com/mmiszy/typeofweb-kurs-react/tree/contacts-list-1

Jeśli chcesz na bieżąco dowiadywać się o kolejnych częściach kursu React.js to koniecznie śledź mnie na Facebooku i zapisz się na newsletter.

Ćwiczenie

Ćwiczenie: Dodaj do aplikacji guzik „odśwież”, który spowoduje ponowne pobranie i wyrenderowanie listy kontaktów (dane z randomuser.me są losowe, więc za każdym razem będą inne).

Nawigacja po kursie:
 1. React.js: Wprowadzenie do kursu od podstaw
 2. Poznaj React.js
 3. Pierwszy komponent w React.js
 4. Props czyli atrybuty w React.js
 5. Podział na komponenty w React.js
 6. Klasy jako komponenty React.js
 7. Interakcja z komponentami React.js
 8. Stan komponentów React.js
 9. State w React.js 2
 10. Metody cyklu życia komponentu w React.js
 11. React.js w przykładach: filtrowanie statycznej listy
 12. Tworzenie aplikacji React.js dzięki create-react-app
 13. React.js na GitHub Pages dzięki create-react-app
 14. Testowanie aplikacji React.js — podstawy Enzyme
 15. Testowanie React.js w Enzyme — props, state i interakcje
 16. Poprawne bindowanie funkcji w React.js
 17. Odpowiadam na pytania: Babel, ECMAScript, destrukturyzacja, onClick, className
 18. Komunikacja pomiędzy komponentami w React.js
 19. Komunikacja z API w React.js
 20. Formularze w React.js — kontrolowane komponenty
 21. Formularze w React.js — niekontrolowane komponenty
 22. Odpowiadam na pytania: props, nawiasy klamrowe, funkcje vs klasy, import react
 23. TDD w React.js z pomocą react-testing-library
 24. Flux i Redux: globalny store i jednokierunkowy przepływ danych
 25. React + Redux — kurs: wprowadzenie i podstawy
 26. React + Redux — filtrowanie listy, proste selektory
 27. Projektowanie komponentów: Presentational & Container Components
 28. Asynchroniczność w Redux: redux-thunk
 29. Kiedy używać state, a kiedy Redux?
 30. Nowe metody cyklu życia: getDerivedStateFromProps i getSnapshotBeforeUpdate
 31. Leniwe ładowanie komponentów w React dzięki import
 32. Higher Order Reducers — Redux i powtarzanie kodu
 33. React Hooks — wprowadzenie i motywacja
 34. React Hooks: useState, czyli stan w komponentach funkcyjnych
 35. React Hooks: useState — wiele stanów, callbacki i inne niuanse
 36. React Hooks: useEffect — efekty uboczne w komponencie
 37. React Hooks a żądania do API
 38. useReducer — przenoszenie logiki poza komponent
 39. useMemo, useCallback, czyli rozwiązanie problemów ze zmieniającymi się propsami